Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 49, Issue 13, pp 940–943 | Cite as

Euthanasieverzoek bij terminaal zieke kankerpatiënten: soms een signaal van een depressie

 • Marije van der Lee
Beschouwing
 • 62 Downloads

Samenvatting

Van der Lee M. Euthanasieverzoek bij terminaal zieke kankerpatiënten: soms een signaal van een depressie. Huisarts Wet 2006;49(13):660-2.In Nederland, waar euthanasie wettelijk geregeld is , wordt redelijk open over beslissingen rondom het levenseinde gesproken. Daardoor raken we steeds beter op de hoogte welke patiënten om euthanasie vragen en wanneer zij dat doen. Depressief gestemde oncologiepatiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen en nog maar een beperkte levensverwachting hebben, blijken relatief vaak om euthanasie te vragen. Aangezien een depressieve stemming de kwaliteit van (het einde van) het leven van de patiënt en zijn familie vermindert en ook andere symptomen als moeheid en pijn kan verergeren, is tijdige herkenning hiervan belangrijk. De huisarts kan de patiënt dan tijdig begeleiding aanbieden. Huisartsen kunnen depressie bij palliatieve patiënten beter onderkennen wanneer zij hun gemoedstoestand regelmatig peilen door aan hen een eenvoudige vraag te stellen. Wanneer patiënten aangeven geen positieve gevoelens te hebben, kan dat wijzen op een depressieve stemming.

beschouwing depressie euthanasie kanker palliatieve zorg 

Abstract

Van der Lee M. Terminally ill cancer patients’ request for euthanasia: sometimes a sign of depression. Huisarts Wet 2006;49(13):660-2.Liberal euthanasia legislation in the Netherlands facilitates open discussion on medical end-of-life decisions and has also made research possible into such decisions. Knowledge has thus been gained about the patients requesting euthanasia and the circumstances surrounding the request. Feelings of depression in terminally ill cancer patients were shown to be related to a request for euthanasia. Since depression also has a negative impact on the quality of life of patients and their relatives and can aggravate symptoms such as fatigue and pain, it is extremely important that depression be better recognised. Only in this way can treatment be offered. A regular check on the patient’s mood – with a simple question – can aid in quicker recognition of depression. An absence of positive feelings is also an indication of depressed mood in terminally ill cancer patients.

Literatuur

 1. Onwuteaka-Philipsen BD, Van der Heide A, Koper D, Keij-Deerenberg I, Rietjens JA, Rurup ML, et al. Euthanasia and other end-of-life decisions in the Netherlands in 1990, 1995, and 2001. Lancet 2003;362:395-9.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 2. Van der Maas PJ, Van Delden JJ, Pijnenborg L, Looman CW. Euthanasia and other medical decisions concerning the end of life. Lancet 1991;338:669-74.CrossRefGoogle Scholar
 3. Van der Maas PJ, Van der Wal G, Haverkate I, De Graaff CL, Kester JG, Onwuteaka-Philipsen BD, et al. Euthanasia, physician-assisted suicide, and other medical practices involving the end of life in the Netherlands, 1990-1995. N Engl J Med 1996;335:1699-705.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 4. Van der Lee ML, Van der Bom JG, Swarte NB, Heintz APM, De Graeff A, Van den Bout J. Euthanasia and depression: a prospective cohort study among terminally ill cancer patients. J Clin Oncol 2005;23:6607-12.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 5. Swarte NB, Van der Lee ML, Van der Bom JG, Van den Bout J, Heintz APM. Effects of euthanasia on the bereaved family and friends: a cross sectional study. BMJ 2003;327:189-90.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 6. Koedoot CG, De Haan RJ, Stiggelbout AM, Stalmeier PF, De Graeff A, Bakker PJ, et al. Palliative chemotherapy or best supportive care? A prospective study explaining patients' treatment preference and choice. Br J Cancer 2003;89:2219-26.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 7. Koedoot CG, Oort FJ, De Haan RJ, Bakker PJ, De Graeff A, De Haes JC. The content and amount of information given by medical oncologists when telling patients with advanced cancer what their treatment options are palliative chemotherapy and watchful-waiting. Eur J Cancer 2004;40:225-35.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 8. Akechi T, Okuyama T, Sugaware Y, Nakano T, Shima Y, Uchitomi Y. Major Depression, adjustment disorders, and post-traumatic stress disorder in terminally ill cancer patients: associated and predictive factors. J Clin Oncol 2004;22:1957-65.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 9. Levesque M, Savard J, Simard S, Gauthier JG, Ivers H. Efficacy of cognitive therapy for depression among women with metastatic cancer: a single-case experimental study. J Behav Ther Exp Psychiatry 2004;35:287-305.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 10. Homsi J, Nelson KA, Sarhill N, Rybicki L, LeGrand SB, Davis MP, et al. A phase II study of methylphenidate for depression in advanced cancer. Am J Hosp Palliat Care 2001;18:403-7.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

 1. 1.

Personalised recommendations