Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 49, Issue 13, pp 916–916 | Cite as

Bewijs ontbreekt voor nut van zeer laag LDL

Journaal
  • 5 Downloads

Samenvatting

Hard bewijs voor het nut van een LDL < 2,5 mmol als behandeldoel bij statinegebruik ontbreekt. Er zijn geen trials en de observationele analyse van de verschillende behandelarmen in de trials over statines rammelt methodologisch aan alle kanten. Amerikaanse onderzoekers zochten naar het bewijs voor het gebruik van de LDL als maat voor de behandeling, maar konden dat niet echt vinden na bestudering van alle trials. In een uiterst leesbaar artikel in de Annals of Internal Medicine van begin oktober uiten ze veel kritiek op de onvolkomenheden van de trials.

cholesterol geneesmiddelen hart- en vaatziekten journaalbericht 

Literatuur

  1. Hayward R, et al. Narrative review: lack of evidence for recommended low-density lipoprotein treatment targets: a solvable problem. Ann Intern Med 2006;145:520-30.PubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations