Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 49, Issue 12, pp 894–895 | Cite as

Antibiotica bij COPD blijft niet zinvol

Ram FSF, Rodriguez-Roisin R, Granados-Navarrete A, Garcia-Aymerich J, Barnes NC. Antibiotics for exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 2. DOI:10.1002/14651858.CD004403.pub2.
Cochrane-reviews
  • 15 Downloads

Samenvatting

Inleiding Het nut van antibiotica bij de behandeling van exacerbaties van COPD staat nog altijd ter discussie.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations