Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 49, Issue 11, pp 824–824 | Cite as

Medicatiebewaking

De Gier JJ, redactie. Commentaren Medicatiebewaking 2006/2007. Houten: Health Base, 2006. 1028 pagina’s, € 105. ISBN 90-74-027-26-1.
Boeken
  • 6 Downloads

Samenvatting

Een boek met een kleine duizend pagina’s aan interacties en bijwerkingen, dat lees je niet even door.

boekbespreking geneesmiddelengebruik 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations