Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 49, Issue 11, pp 796–796 | Cite as

Tijdschrift voor praktijkondersteuning

Oproep
  • 12 Downloads

Samenvatting

Eind augustus landde het eerste nummer van het Tijdschrift voor praktijkondersteuning in uw praktijkbrievenbus. Met dit nieuwe tijdschrift willen we hét tijdschrift voor uw praktijkondersteuner maken, net zo goed als we de pretentie hebben om hét tijdschrift voor de Nederlandse huisarts te zijn. De reacties zijn zeer positief, maar een goed tijdschrift maken kunnen we alleen als er voldoende lezers zijn. Geef uw ondersteuner dus een abonnement. Voor het geld hoeft u het niet te laten, dus meer ondersteuners, meer abonnementen…

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations