Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 49, Issue 10, pp 721–721 | Cite as

Herziening NHG-Standpunt Hormoongebruik in de overgang: nieuwe fundering voor terughoudend beleid

NHG-Standpunt

samenvatting

Zie voor de tekst van het Standpunt de NHG-site.

hormonale therapie NHG-Standpunt overgang richtlijnen vrouwen 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations