Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 49, Issue 9, pp 678–678 | Cite as

Huisarts tussen twee wereldoorlogen

Bremer GJ. Huisarts zijn in het Interbellum. Rotterdam: Erasmus Publishing, 2006. 164 pagina’s, € 21,50. ISBN 90-5235-181-3.
Boeken
  • 10 Downloads

Samenvatting

‘Tijdens het Interbellum is de huisarts, zoals het NHG zich deze voor ogen had en beschreven heeft in het Woudschoten rapport, geboren’. Dat schrijft Bremer in zijn geschiedkundige boekje Huisarts zijn in het Interbellum. Hij beschrijft als zoon van een huisarts in het interbellum – de periode tussen 1919 en 1939 – uitvoerig de geschiedenis van de huisarts. Met welk doel hij dit doet, wordt mij niet duidelijk bij het lezen van dit boekje. Wel ontdek ik opvallende parallellen met de huidige tijd, waarin het bestaan van de huisarts, volgens sommigen tenminste, wordt bedreigd. Helaas rept de auteur hier in zijn beschouwing met geen woord over. Jammer, want misschien kunnen we van de geschiedenis leren.

boekbespreking geschiedenis huisarts 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations