Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 49, Issue 9, pp 671–672 | Cite as

Atypische antipsychotica voor agressie en psychotische symptomen bij de ziekte van Alzheimer

Ballard C, Waite J. The effectiveness of atypical antipsychotics for the treatment of aggression and psychosis in Alzheimer’s disease. The Cochrane Database of Systematic Reviews 2006, Issue 1. DOI: 10.1002/14651858.CD003476.pub2.
Cochrane-reviews

Samenvatting

Achtergrond Gedragsproblemen komen veel voor bij dementie en zijn een probleem voor de patiënt, maar ook voor de omgeving en de hulpverleners. Klassieke antipsychotica, zoals haloperidol, blijken weinig effectief en geven veel bijwerkingen.1 De atypische antipsychotica, bijvoorbeeld risperidon en olanzapine, zouden minder bijwerkingen vertonen. Dit is echter nog maar de vraag. Het is daarom zinvol om een meta-analyse uit te voeren naar de effectiviteit en de veiligheid van atypische antipsychotica voor gedragsproblemen bij dementie. Deze meta-analyse beperkt zich tot agressie en psychose bij de ziekte van Alzheimer.

alzheimer antipsychotica cochrane-review psychiatrie 

Literatuur

  1. Lonergan E, Luxenberg J, Colford J, Birks J. Haloperidol for agitation in dementia. In: The Cochrane Database of Systematic Reviews 2002, Issue 2. DOI: 10.1002/14651858.CD002852.Google Scholar
  2. CBO. Richtlijn Diagnostiek en medicamenteuze behandeling van dementie. Utrecht: CBO, 2005.Google Scholar
  3. Wind AW, Gussekloo J, Vernooy-Dassen MJFJ, Bouma M, Boomsma LJ, Boukes FS. NHG-Standaard Dementie (tweede herziening). Huisarts Wet 2003;46:754-67.CrossRefGoogle Scholar
  4. Van Marum RJ, Jansen PAF. Toegenomen kans op een beroerte na gebruik van olanzapine of risperidon bij patiënten met dementie. Ned Tijdschr Geneeskd 2005;149:165-7.PubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations