Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 49, Issue 8, pp 618–620 | Cite as

Geen langdradige test!

Voetonderzoek bij diabetes mellitus: Praktijkgeval
In de praktijk
  • 18 Downloads

Abstract

Diabetes mellitus type 2 stijgt met stip in de hiërarchie van de Nederlandse volksziekten. Het NHG denkt hierover mee in de herziene NHG-Standaard, een eveneens herzien Programma voor Individuele Nascholing en Verdiepingsmodules rond deze aandoening. Ook komt er een Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak tussen huisartsen en paramedici, waarin onder meer het voetonderzoek aan de orde komt. In de Praktijk geeft alvast een voorproefje.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations