Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 49, Issue 8, pp 608–608 | Cite as

Het medisch jaar 2005

Kleefman JN, De Leeuw PW, Mazel JA, Zitman FG. Het medisch jaar 2005. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2006. 301 pagina’s, € 59. ISBN 90-313-4548-2.
Boeken
  • 8 Downloads

Samenvatting

In een tijd waarin je eigenlijk geen studieboeken meer koopt, ben ik de meeste jaren weer blij verrast met een nieuw exemplaar van het Het medisch jaar. Ook over het jaar 2005 mogen we niet mopperen. De opzet (één onderwerp wordt belicht vanuit diverse disciplines) is hetzelfde als vorige jaren. In deze uitgave behandelen de auteurs min of meer uitvoerig acht onderwerpen die in de actualiteit staan.

boekbespreking geneeskunde 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations