Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 49, Issue 7, pp 547–547 | Cite as

Arbeidsvitaminen

Column
In de praktijk
  • 4 Downloads

Samenvatting

Het programma Arbeidsvitaminen heeft het Guiness Book of Records gehaald. Het schijnt het langstlopende radioprogramma ter wereld te zijn. Ik geloof het meteen, want ik kan mij niet anders heugen dan dat dit programma altijd heeft bestaan. Niet dat ik zelf luister, maar mijn ouders waren grote liefhebbers. ‘Geen gewauwel, gewoon muziek, en prettige muziek’, placht mijn vader te zeggen. Begrijpelijk dat ik mild glimlachte toen ik het bericht over het Guiness Book of Records op teletekst las. Nog begrijpelijker dat de vraag mij bekroop: ‘Wat zijn de arbeidsvitaminen voor de huisarts?’

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations