Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 49, Issue 7, pp 485–485 | Cite as

Onvoldoende bekwaam voor lichamelijk onderzoek

Journaal
  • 6 Downloads

Samenvatting

Kunnen artsen tegenwoordig nog een degelijk lichamelijk onderzoek verrichten? Twee Amerikaanse onderzoeksgroepen probeerden hier een vinger achter te krijgen. Eén onderzoeksgroep evalueerde een onderzoek van het hart door 860 studenten en dokters.1 Wat bleek? Na het derde jaar van de medische opleiding verbetert er weinig meer. Dokters luisterden met hun ogen dicht of met het gezicht afgewend, terwijl er van alles te zien en te voelen is aan patiënten, zoals een arteriële pols of een precordiale ictus. Het onderscheid tussen systolische en diastolische geruisen is daarmee gemakkelijker te maken. Dat laatste beheersen artsen niet goed.

diagnostiek journaalbericht lichamelijk onderzoek 

Literatuur

  1. Vukanovic-Criley JM, et al. Competency in cardiac examination skills in medical students, trainees, physicians, and faculty: a multicenter study. Arch Intern Med 2006;166:610-16.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  2. Marcus G, et al. Relationship between accurate auscultation of a clinically useful third heart sound and level of experience. Arch Intern Med 2006;166:617-22.CrossRefPubMedGoogle Scholar
  3. Simel DL. Time, now, to recover the fun in the physical examination rather than abandon it. Arch Int Med 2006;166:603-4.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations