Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 49, Issue 6, pp 413–413 | Cite as

Nog kortere wachttijden voor de dokter

Journaal
  • 5 Downloads

Samenvatting

Vooruitlopend op het nieuwe GP-contract in Engeland speelde men daar al vanaf 2000 met het idee om de wachttijden in de eerste lijn te verkorten. Dat bleek ook goed te kunnen: met advanced-accessmethodieken daalde de gemiddelde wachttijd tot de derde mogelijke afspraak van 3,5 naar 1,5 dag.

Engeland gezondheidszorgsysteem journaalbericht praktijkvoering 

Literatuur

  1. Dixon S, et al. Advanced acces: more than just GP Waiting times? Fam Practice 2006;23:233-9.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations