Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 49, Issue 5, pp 396–397 | Cite as

Levenslang leren

Sjoerd Hobma. Directed self-learning as approach to continuing professional development [Proefschrift]. Maastricht: Universiteit Maastricht, 2005. 128 pagina’s. ISBN 90-5278-465-5.
Proefschriften
  • 56 Downloads

Samenvatting

Levenslang leren is een must voor professionals, en nascholing is sinds jaar en dag verplicht voor huisartsen als ze in aanmerking willen komen voor de vijfjaarlijkse herregistratie. De vraag is welke manieren van nascholen werkelijk effectief zijn. Sjoerd Hobma, een Sittardse huisarts, verbonden aan de Universiteit Maastricht, heeft zijn promotieonderzoek aan het onderwerp gewijd. Hij heeft een zoektocht in de literatuur gehouden om de effectiviteit en bruikbaarheid vast te stellen van diverse methoden om professionals na te scholen. Zowel bij het veel toegepaste problem-based-learning, als bij self-directed learning is de effectiviteit niet echt vastgesteld.

kwaliteitsbeleid nascholing proefschrift toetsing 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations