Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 49, Issue 5, pp 383–384 | Cite as

Continuïteit in gezinnen

Van gezinsgeneeskunde in 1968 naar contextgeneeskunde in 2006
50 jaar NHG, 50 jaar continuïteit
  • 11 Downloads

Samenvatting

Wat weet u over de sociale context van de patiënten die vandaag bij u op het spreekuur verschenen? Kan de context van invloed zijn geweest op de klacht waarmee de patiënt bij u kwam? En wat betekent de gekozen behandelstrategie voor de context van de patiënt en de relatie tussen patiënt en context?

50 jaar continuïteit 50 jaar NHG continuïteit gezinsgeneeskunde 

Literatuur

  1. Van den Bosch WJHM. Gezinsgeneeskunde, alleen nog een concept? Huisarts Wet 1996;39:220-4.Google Scholar
  2. Stalenhoef A. Toekomstvisie huisartsenzorg; huisartsenzorg in 2012: medische zorg in de buurt. Utrecht: LHV/NHG, 2002.Google Scholar
  3. Smits AJA, Huygen FJA. Huisarts en gezin. Utrecht: Bunge, 1986.Google Scholar
  4. Cardol M, Groenewegen PP, De Bakker DH, Spreeuwenberg P, Van Dijk L, Van den Bosch WJHM. Gezinsgelijkenis in contactfrequentie met de huisartsenpraktijk: een retrospectief cohortonderzoek. Huisarts Wet 2005;48:490-4.Google Scholar
  5. Cardol M, Groenewegen PP, Spreeuwenberg P, Van Dijk L, Van den Bosch WJHM, De Bakker DH. Why does it run in families? Explaining help-seeking behaviour by shared circumstances, socialisation and selection. Soc Sci Med 2006 [in press].Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations