Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 49, Issue 5, pp 333–333 | Cite as

Minder moe door didgeridoo

Journaal
  • 13 Downloads

Samenvatting

Na een cursus didgeridoo spelen zijn patiënten die snurken en slaapapneusyndroom hebben overdag minder moe, en ook vermindert het aantal apneus. De partners van de snurkers slapen ook lekkerder. De didgeridoo is een holle blaaspijp uit de Aboriginal cultuur. Een goede bespeler produceert een continu zeurderig geluid door middel van ‘circulaire ademhaling’: een samenspel van mond, neus, wangen, stembanden en buik. Of deze training van orofaryngeale spieren ook goed is voor slaapapneusyndroom onderzocht een groep Zwitsers in een gerandomiseerd onderzoek onder 25 patiënten met matig-ernstig slaapapneusyndroom. Patiënten, overwegend mannen van rond de vijftig, kregen 4 individuele lessen van een professionele didgeridoo-instructeur.

journaalbericht luchtweg- en longaandoeningen slaapstoornis 

Literatuur

  1. Puhan MA, et al. Didgeridoo playing as alternative treatment for obstructive sleep apnoea syndrome: randomised controlled trial. BMJ 2005;332:266-70.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations