Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 49, Issue 4, pp 310–310 | Cite as

Anatomieplaatjes

Schünke M, Schulte E, Schumacher U. Prometheus, deel 1. Algemene anatomie en bewegingsapparaat. 543 pagina’s, € 84,90. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2005. ISBN 90-313-4385-4.
Boeken
  • 53 Downloads

Samenvatting

Heeft u er ook zo veel moeite mee om elke keer te bedenken of de duim in dermatoom C6 of C8 zit? Het plaatje bij deze boekbespreking maakt het gelijk duidelijk. Zo kan anatomie opeens eenvoudig, leuk en leerzaam zijn.

bewegingsapparaat boekbespreking 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations