Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 49, Issue 4, pp 257–257 | Cite as

Gewogen en te licht bevonden

Journaal
  • 5 Downloads

Samenvatting

Slechts een kwart van de kinderen met een extreem laag geboortegewicht heeft geen beperkingen in het dagelijks leven op vijfjarige leeftijd. Dit is de schokkende conclusie van Finse onderzoekers. Zij volgden 351 kinderen met een geboortegewicht onder de 1000 gram. Zoals te verwachten was de neonatale sterfte hoog, namelijk 40%. Van de 206 overlevenden was 50% geboren bij een zwangerschapsduur korter dan 27 weken. Negen procent bleek een aangeboren afwijking of syndroom te hebben. De kinderen hadden beperkingen op verschillende gebieden, zoals neurologische afwijkingen (bij 43%, waarvan 14% ernstig), gezichtsvermogen (10% ontwikkelde retinopathie wat een ernstige risicofactor is voor het ontwikkelen van visusklachten: odds ratio 10,6), gehoor (4% kreeg een gehoorapparaat) en intelligentie (9% had een cognitieve achterstand).

journaalbericht kinderen zuigelingen zwangerschap 

Literatuur

  1. Mikkola K, et al. Neurodevelopmental outcome at 5 years of age of a national cohort of extremely low birth weight infants who were born in 1996-1997. Pediatrics 2005;116:1391-400.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations