Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 49, Issue 3, pp 248–249 | Cite as

Toets uw non-verbale communicatie

Huisarts en patiënt (7): Consultvoering
In de praktijk
  • 99 Downloads

Samenvatting

In deze serie over de communicatie tussen huisarts en patiënt volgt In de praktijk aan de hand van casuïstiek (het hoesten van Loeka) de logische ordening van een consult: informatie verzamelen, informatie geven en gemeenschappelijke besluitvorming. Eerdere afleveringen behandelden algemene aspecten van de communicatie, effectieve en efficiënte informatieverzameling over het probleem en de hulpvraag, het geven van informatie, de gemeenschappelijke besluitvorming en de non-verbale communicatie. De serie eindigt met twee afleveringen over toetsing van uw eigen communicatie in de spreekkamer als bron van inspiratie.

Literatuur

  1. Van den Brink-Muinen A, Van Dulmen AM, Schellevis FG, Bensing JM [red.]. Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk. Oog voor communicatie: huisarts-patiënt communicatie in Nederland. Utrecht: NIVEL, 2004.Google Scholar
  2. Ram P, Grol R, Rethans JJ, Van der Vleuten C. Videotoetsing van consulten van huisartsen in de eigen praktijk. Een onderzoek naar validiteit, betrouwbaarheid en haalbaarheid. Huisarts Wet 1999;42(10):439-45.Google Scholar
  3. Van Thiel J, Ram P, Van Dalen J. MAAS-Globaal Handleiding. Maastricht: Universiteit Maastricht, 2000.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations