Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 49, Issue 3, pp 164–164 | Cite as

Prevalentie diabetes geen goede indicator gezondheid bevolking

Journaal

Samenvatting

Niet-medische determinanten van gezondheid zoals roken, lichamelijke beweging, alcoholgebruik, eetpatroon, maar ook inkomen, werkeloosheid, scholing en milieu hebben een sterker verband met de gezondheid van populaties dan de kwaliteit van de gezondheidszorg. Dat blijkt uit een analyse van twee Nederlandse onderzoekers naar het Canadian health indicator framework. Ze onderzochten in bestaande gegevens van 13 provincies en regio’s in Canada de relatie tussen gezondheid (percentages zelfgerapporteerde gezondheid en functionele gezondheid als excellent of zeer goed, BMI, prevalentie astma en diabetes en de levensverwachting), kwaliteitsindicatoren van de gezondheidszorg, structurele kenmerken van de zorg en niet-medische factoren.

indicatoren journaalbericht kwaliteit van zorg 

Literatuur

  1. Arah OA, et al. Correlates of health and healthcare performance; applying the Canadian health indicator framework at the provincial-territorial level. BMC Health Services Res 2005;5:76. DOI:10/1186/1472-6963-5-76.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations