Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 49, Issue 2, pp 143–144 | Cite as

Welk anticholinergicum voor de behandeling van volwassenen met klachten van een hyperactieve blaas?

Hay-Smith J, Herbison P, Ellis G, Morris A. Which anticholinergic drug for overactive bladder symptoms in adults. The Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 3. CD005429. DOI:10.1002/14651858.
Cochrane-reviews

semenvatting

Achtergrond Het hyperactieve blaassyndroom komt in Europa bij ongeveer 17% van de volwassenen voor. Het bijbehorende klachtenpatroon bestaat uit een plotselinge, heftige aandrang om te plassen al of niet met onwillekeurig urineverlies. Daarnaast is er een frequente mictie. Deze klachten worden veroorzaakt door overmatige activiteit van het gladde spierweefsel van de m. detrusor. Als voor deze toegenomen detrusoractiviteit geen oorzaak wordt gevonden, wordt wel gesproken van het hyperactieveblaassyndroom of het urge-syndroom.

cochrane-review geneesmiddelen incontinentie urologie klachten 

Literatuur

  1. Blanker M. Anticholinergica bij het hyperactieve-blaassyndroom. Huisarts Wet 2002;45:752.Google Scholar
  2. Temml C, Heidler S,Ponholzer A, Madersbacher S. Prevalence of the overactive bladder syndrome by applying the international continence society definition. Eur Urol 2005;48:622-7.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations