Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 49, Issue 2, pp 116–119 | Cite as

Huisarts, blijf bij je klinische leest!

 • Theo Verheij
 • Ron Pieters
 • Guy Rutten
 •   Hoes
Discussie

samenvatting

Huisartsgeneeskunde is een gewoon medisch specialisme zoals de andere klinische vakken. Ieder specialisme heeft uiteraard zijn eigen specifieke kenmerken, maar de huisartsgeneeskunde dient in de medische wereld geen uitzonderingspositie in te nemen. Daar wordt in enkele belangrijke publicaties van de laatste jaren helaas wel voor gepleit. Er zijn trouwens geen medische specialismen waarbinnen zo veel aandacht is voor de aard en omvang van het werkterrein als de huisartsgeneeskunde.

discussie huisartsgeneeskunde taakopvatting 

Notes

Literatuur

 1. Werkgroep functie- en taakomschrijving huisartsenzorg. Huisartsenzorg en huisartsenvoorziening. Concretisering toekomstvisie 2012. Utrecht: NHG, 2003.Google Scholar
 2. Health Council of the Netherlands. European primary care. The Hague: Health Council of the Netherlands, 2004; publication no 2004/20E.Google Scholar
 3. Grundmeijer H, Reenders K, Rutten G. Het geneeskundig proces. Klinisch redeneren van klacht naar therapie. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg, 2004.Google Scholar
 4. Jacobson LD, Edwards AG, Granier SK, Butler CC. Evidence-based medicine and general practice. Br J Gen Pract 1997;47:449-52.PubMedGoogle Scholar
 5. De Maeseneer J, Van Driel ML, Green LA, Van Weel C. The need for research in primary care. Lancet 2003;362:1314-9.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 6. Green LA. The research domain of family medicine. Ann Fam Med 2004;2:S23-S29.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

 1. 1.

Personalised recommendations