Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 49, Issue 1, pp 70–70 | Cite as

Kanker in Nederland

Feiten + fabels over kanker in Nederland ’05. Utrecht : Vereniging van integrale kankercentra, 2005. € 6,28, inclusief verzendkosten. Te bestellen via www.ikcnet.nl. ISBN 90-71275-35-2.
Boeken

Samenvatting

Ter gelegenheid van de vijftiende verjaardag van de Nederlandse kankerregistratie is er een nieuwe uitgave verschenen van het boekje Feiten + fabels over kanker in Nederland. Al doen berichten in de media ons anders geloven, de kans op het krijgen van kanker is in de laatste 15 jaar nauwelijks veranderd. Het absolute aantal geregistreerde kankerpatiënten per jaar is weliswaar gestegen van 56.000 in 1989 tot 73.000 in 2003, maar die toename houdt min of meer gelijke tred met de bevolkingsaanwas. Wel zijn er verschuivingen opgetreden in de frequentie van de verschillende soorten. Longkanker heeft de eerste plaats moeten afstaan aan borstkanker en staat nu op de derde plaats in de kanker-toptien, na darmkanker. Slokdarmkanker en prostaatkanker, nu op de vierde plaats, zijn in opkomst; maagkanker, baarmoederhalskanker en eierstokkanker daarentegen komen minder vaak voor dan 15 jaar geleden.

boekbespreking epidemiologie kanker 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations