Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 49, Issue 1, pp 5–5 | Cite as

Wereldwijd steeds meer sectio’s

Journaal
  • 35 Downloads

Samenvatting

De WHO hanteert als optimumnorm dat niet meer dan 10-15% van de bevallingen via een sectio caesarea plaatsvindt. Veel landen komen boven deze norm uit, vooral geïndustrialiseerde landen en landen in Latijns-Amerika. In Europa varieert het aandeel van de sectio’s tussen 15 (Zweden) en 31% (Italië, Griekenland). In de Verenigde Staten vindt 26% van de bevallingen middels een sectio plaats; Chili spant de kroon met 40% sectio’s. In de duurdere privé-klinieken liggen deze percentages nog hoger. Vergeleken met 1-2 decennia geleden is er sprake van een toename van 50-100% in het aandeel sectio’s, met uitzondering van zuidelijk Afrika, waar in veel landen zelfs sprake is van een daling in het aantal sectio’s tot ver onder de optimumnorm. In Nederland steeg het aandeel sectio’s van 5% (1980) tot 12%.

journaalbericht WHO zwangerschap 

Literatuur

  1. Den Draak M. Met een keizersnede in het ziekenhuis. Wereldwijde medicalisering van zwangerschap en bevalling. Demos 2005;21:53-6.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations