Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 48, Issue 1, pp 1029–1029 | Cite as

Spelleiders

  •   Iemantsverdriet
In de praktijk
  • 3 Downloads

Samenvatting

Soms is het makkelijk… De zwetende, rochelende, kuchende en vermoeide najaarspatiënt heeft voor de huisarts een griepje. Laboratoriumdiagnostiek is overbodig. Toch is de huisarts sluipenderwijs alsmaar meer afhankelijk geworden van aanvullend labonderzoek. En binnen een paar jaar krijgt die aanvullende diagnostiek een geheel nieuw gezicht met een nog grotere voorspellende waarde: via DNA-diagnostiek. Ons hele beeld van wat ‘ziekte’ is, gaat verschuiven door de toenemende kennis van de genetische en biochemische achtergronden van ziekten. Het risico krijgt dan een centrale plaats: ziek is niet alleen iemand bij wie een ziekte zich daadwerkelijk openbaart, maar ook een overigens gezonde persoon met een genetische aanleg voor een aandoening.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •   Iemantsverdriet
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations