Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 48, Issue 1, pp 970–970 | Cite as

Blanke kinderzieltjes

Journaal

Samenvatting

Als je aan kinderen tussen de 9 en 11 jaar vraagt hoe je ziekteverwekkers die infecties veroorzaken moet bestrijden, antwoorden zij het vaakst dat daarvoor pillen nodig zijn. Onderzoekers in Nieuw-Zeeland hebben 66 kinderen gevraagd hoe infectieziekten verspreid worden en hoe ze bestreden moeten worden. Met tekeningen en stukjes tekst konden kinderen hun ideeën kenbaar maken. De kinderen werden via school benaderd en kwamen uit verschillende lagen van de bevolking. Als oorzaak van infectieziekten gaven de meeste kinderen (66%) hoesten en niezen aan. Het delen van voedsel werd ook vaak genoemd. Slechts 7 kinderen noemden het achterwege laten van handen wassen. De meeste kinderen (83%) denken dat er pillen nodig zijn om een infectie te bestrijden. Hoe blank zijn de kinderzieltjes nog als het gaat om het geloof in herstel van het eigen lichaam? Voorlichting moet dus niet tot de ouders beperkt blijven.

gezondheidsvoorlichting infectieziekte journaalbericht kinderen 

Literatuur

  1. Newell L, Norris P. Children's understanding of the role of medicines in treating infectious illnesses. NZFP 2004;31:310-3.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations