Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 48, Issue 2, pp 922–929 | Cite as

Met drie vragen naar de diagnose bacteriële infectieuze conjunctivitis; cohortonderzoek naar de waarde van combinaties van klachten en symptomen

 • Remco Rietveld
 • Gerben ter Riet
 • Patrick Bindels
 • Sjaak Sloos
 • Henk van Weert
Onderzoek

samenvatting

Rietveld RP, Ter Riet G, Bindels PJE, Sloos JH, Van Weert HCPM. Met drie vragen naar de diagnose bacteriële infectieuze conjunctivitis; cohortonderzoek naar de waarde van combinaties van klachten en symptomen. Huisarts Wet 2005;48(2):53-8.

Inleiding Er is geen gepubliceerd bewijs dat klachten en symptomen bruikbaar zijn bij het onderscheid tussen een bacteriële en een andere (acute) conjunctivitis. Het doel van dit onderzoek was een diagnostisch model te ontwikkelen dat optimaal voorspelt of een infectieuze conjunctivitis door een bacterie wordt veroorzaakt.

Methoden We onderzochten een cohort van volwassen patiënten zonder contactlenzen met klachten van een rood oog, en (muco)purulente afscheiding en/of dichtgeplakte oogleden. De indextestresultaten (klachten en symptomen) en de referentiestandaard (kweek van de conjunctiva) werden onafhankelijk van elkaar verkregen. De belangrijkste uitkomstmaten waren de voorspelde kans op een positieve kweek, gegeven verschillende combinaties van indextestresultaten, en de oppervlakte (area under the curve, AUC) onder de receiver operating characteristic-curve.

Resultaten Er werden 177 patiënten ingesloten. Uit de logistische regressieanalyse bleek dat de combinatie van dichtgeplakte ogen, jeuk en een voorgeschiedenis van infectieuze conjunctivitis de optimale diagnostische voorspeller was: AUC 0,74 (95%-BI 0,63-0,80). De prevalentie van een positieve kweek van 32% kon met behulp van het model verlaagd worden naar 4% of verhoogd worden naar 77%, afhankelijk van het patroon van indextestresultaten.

Conclusie Met behulp van drie eenvoudige vragen kan de waarschijnlijkheid van een bacteriële oorzaak van infectieuze conjunctivitis worden verhoogd of verlaagd. Het resultaat van dit onderzoek kan ertoe leiden dat huisartsen meer gericht antibiotica voorschrijven.

anamnese antibiotica diagnostiek infectieziekte lichamelijk onderzoek onderzoek oogheelkunde 

Literatuur

 1. Okkes IM, Oskam SK, Lamberts H. Van klacht naar diagnose: episodegegevens uit de huisartspraktijk. Bussum: Coutinho, 1998.Google Scholar
 2. Van der Werf GT, Smit RJA, Stewart RE, Meyboom de Jong B. Spiegel op de huisarts: over registratie van ziekte, medicatie en verwijzing in de geautomatiseerde huisartspraktijk. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen, 1998.Google Scholar
 3. Van de Lisdonk EH, Bakx J. Continue morbiditeitsregistratie: ziekten in de huisartspraktijk. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg, 1999.Google Scholar
 4. Sheikh A, Hurwitz B. Topical antibiotics for acute bacterial conjunctivitis: a systematic review. Br J Gen Pract 2001;51:473-7.PubMedGoogle Scholar
 5. Everitt H, Little P. How do GPs diagnose and manage acute infective conjunctivitis? A GP survey. Fam Pract 2002;19:658-60.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 6. Horven I. Acute conjunctivitis: a comparison of fusidic acid viscous eye drops and chloramphenicol. Acta Ophthalmol 1993;71:165-8.CrossRefGoogle Scholar
 7. Miller IM, Wittreich J, Vogel R, Cook TJ. The safety and efficacy of topical norfloxacin compared with placebo in the treatment of acute, bacterial conjunctivitis. Eur J Ophthalmol 1992;2:58-66.PubMedGoogle Scholar
 8. Gallenga PE, Lobefalo L, Colangelo L, Della Loggia G, Orzalesi N, Velati P, et al. Topical lomefloxacin 0.3% twice daily versus tobramycin 0.3% in acute bacterial conjunctivitis: a multicenter double-blind phase III study. Ophthalmologica 1999;213:250-7.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 9. Agius-Fenandez A, Patterson A, Fsadni M, Jauch A, Raj PS. Topical lomefloxacin versus topical chloramphenicol in the treatment of acute bacterial conjunctivitis. Clin Drug Invest 1998;15:263-9.CrossRefGoogle Scholar
 10. Genees en hulpmiddelen Informatie Project. Amstelveen: College voor zorgverzekeringen, 2001.Google Scholar
 11. Department of Health. Prescription cost analysis data. Leeds: Department of Health, 1998.Google Scholar
 12. Krachmer JH. Cornea. St Louis: Mosby, 1997.Google Scholar
 13. Kanski JJ. Clinical ophthalmology: a systematic approach. Oxford: Butterworth-Heinemann, 1999.Google Scholar
 14. Tasman W, Jaeger EA. Duane's clinical ophthalmology on CD-Rom. Lippincot Williams & Wilkins, 2001.Google Scholar
 15. Rietveld RP, Van Weert HC, Ter Riet G, Bindels PJ. Diagnostic impact of signs and symptoms in acute infectious conjunctivitis: systematic literature search. BMJ 2003;327:789.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 16. Hall GS, Pezzlo M. Ocular cultures. In: Isenberg HD, editor. Clinical microbiology procedures handbook. Washington: American Society for Microbiology, 1995.Google Scholar
 17. Hosmer DW, Lemeshow S. Applied logistic regression. New York: John Wiley, 1989.Google Scholar
 18. Harrell FE Jr, Lee KL, Mark DB. Multivariable prognostic models: issues in developing models, evaluating assumptions and adequacy, and measuring and reducing errors. Stat Med 1996;15:361-87.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 19. Brown EM, Thomas P. Fusidic acid resistance in Staphylococcus aureus isolates. Lancet 2002;359:803.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 20. Mills O Jr, Thornsberry C, Cardin CW, Smiles KA, Leyden JJ. Bacterial resistance and therapeutic outcome following three months of topical acne therapy with 2% erythromycin gel versus its vehicle. Acta Derm Venereol 2002;82:260-5.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 21. Goldstein MH, Kowalski RP, Gordon YJ. Emerging fluoroquinolone resistance in bacterial keratitis: a 5-year review. Ophthalmology 1999;106:1313-8.PubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

 • Remco Rietveld
  • 1
 • Gerben ter Riet
 • Patrick Bindels
 • Sjaak Sloos
 • Henk van Weert
 1. 1.

Personalised recommendations