Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 48, Issue 2, pp 905–905 | Cite as

Eenmalig dexamethason bij pseudo-kroep

Journaal
  • 9 Downloads

Samenvatting

De voordelen van dexamethason bij kinderen met matige tot ernstige pseudo-kroep zijn al langer bekend. Maar nu blijkt een éénmalige dosis dexamethason bij milde pseudo-kroep ook effectief. In een dubbelblinde trial op vier afdelingen kindergeneeskunde in Canada kreeg de helft van de kinderen met milde pseudo-kroep (359 kinderen) een eenmalige dosis dexamethason (0,6 mg/kg, maximaal 20 mg) en de andere helft (361 kinderen) kreeg een placebo. Milde kroep werd gedefinieerd als een zeehondenblafhoest die korter dan 72 uur bestond, en 2 of meer punten op de kroepscoringslijst. Op dag 1, 2, 3, 7 en 21 na de behandeling met dexamethason namen de onderzoekers een vragenlijst af via de telefoon. De belangrijkste uitkomstmaat was het opnieuw naar een dokter gaan binnen een week. De gemiddelde leeftijd van de kinderen was 35 maanden.

corticosteroïden infectieziekte journaalbericht kinderen luchtweg- en longaandoeningen pseudo-kroep 

Literatuur

  1. Bjornson CL, et al. A randomized trial of a single dose of oral dexamethasone for mild croup. N Eng J Med 2004;351:1306-13.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations