Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 48, Issue 3, pp 884–884 | Cite as

Oefenboek psychiatrie

De Burlet HM, Colijn IH, Hengeveld MW, Knoppert-van der Klein EAM, De Koning MB. Oefenboek Psychiatrie. Probleemoplossen in de praktijk. Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg, 2004. 204 pagina's, € 30. ISBN 90-352-2692-5.
  • Evelyn van Weel-Baumgarten
Boeken
  • 28 Downloads

Samenvatting

In de psychiatrie is er een manier van denken, aanvoelen en interpreteren nodig waarbij je rekening houdt met onzekerheden. Dit oefenboek leert hoe je in die gevallen toch met gefundeerde uitspraken kan komen. Het boek is volgens de auteurs bedoeld als hersengymnastiek om beslissingen

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • Evelyn van Weel-Baumgarten
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations