Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 48, Issue 3, pp 882–882 | Cite as

Formularia

Graatsma BH, De Jong R, redactie. Geneeskundig Jaarboek 2005. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2004. 596 pagina's, los € 45, abonnement € 35. ISBN 90-313-4354-4. Folmer H, Draijer LW, redactie. Farmacotherapie voor de huisarts, formularium 2005. Utrecht: Nederlands Huisartsen Genootschap, 2004. 376 pagina's, niet-leden € 33, leden € 23,10. ISBN 90-313-4441-9. Groninger Formularium, 6e editie. Groningen: KNMP Departement Groningen, 2004. 352 pagina's, € 19,50. ISBN 90-809064-1-7.
  • F. W. Dijkers
Boeken
  • 7 Downloads

Samenvatting

In korte tijd zijn er van drie geneesmiddelgidsen voor huisartsen vernieuwde uitgaven verschenen. Ze zijn alledrie klein en passen gemakkelijk in een jaszak of visitetas.

Het Geneeskundig Jaarboek geeft een uiterst beknopt overzicht van de in Nederland voorgeschreven middelen. Ze zijn als generiek middel beschreven, maar zijn ook op merknaam op te zoeken. Bij elk middel staan indicatiegebeid, dosering en toedieningsvorm.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • F. W. Dijkers
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations