Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 48, Issue 3, pp 878–879 | Cite as

Soja voor de preventie van allergie en voedselintolerantie bij zuigelingen

Osborn D, Sinn J. Soy formula for the prevention of allergy and food intolerance in infants. In: The Cochrane Library, Issue 3, 2004. Chichester: Wiley.
Cochrane-reviews
  • 38 Downloads

Samenvatting

Achtergrond De IgE-gemedieerde aandoeningen van het atopisch syndroom – astma, hooikoorts, constitutioneel eczeem en voedselallergie – komen veel voor. De belangrijkste uiting van voedselallergie is koemelkallergie. Daarvan is de prevalentie 1,8%. Soja-allergie komt veel minder vaak voor: 0,5%. Borstvoeding beschermt tegen voedselallergie.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations