Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 48, Issue 3, pp 829–830 | Cite as

Voorlichting en gezamenlijke besluitvorming in de huisartsenpraktijk: het kan vaker

  • Atie van den Brink-Muinen
LINH-cijfers
  • 74 Downloads

Samenvatting

Patiënten vinden het belangrijk om voorlichting te krijgen van hun huisarts en om mee te beslissen over een behandeling. Op een aantal punten gebeurt dat niet zo vaak als patiënten willen. Oudere patiënten worden het minst bij beslissingen betrokken.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • Atie van den Brink-Muinen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations