Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 48, Issue 4, pp 814–815 | Cite as

Over de grenzen van het vak: EGPRN-congres in Malta

  • Jelle Stoffers
In de praktijk

Samenvatting

Het najaarscongres 2004 van het European General Practice Research Network (EGPRN) werd gehouden in Gozo (Malta), met als thema ‘Research using electronic patient records’. De 55 deelnemers (onder wie vier Nederlanders) gingen gedurende twee dagen met elkaar in discussie over 41 presentaties. Pre-conference workshops over het gebruik van de ICPC, respectievelijk wetenschappelijke gegevensverzameling met behulp van het elektronisch medisch dossier (EMD) gingen aan het eigenlijke congres vooraf.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations