Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 48, Issue 4, pp 801–801 | Cite as

Pruiken en prothesen

Jacqueline Doorenbos, Lian Hielkema. Pruiken & prothesen, een briefwisseling. Uitgeverij Boekenbent, 2004. 163 pagina's, € 11,95. ISBN 90-77339-82-5. Te bestellen via www.boekenbent.com.
  • Henriëtte van der Horst
Boeken
  • 20 Downloads

Samenvatting

Helemaal van deze tijd: lotgenotencontact via e-mail. Door een wederzijdse kennis kwamen twee vrouwen bij wie recent borstkanker werd gediagnosticeerd, met elkaar in contact. Zij starten een correspondentie per e-mail om ervaringen en tips uit te wisselen. De e-mails vliegen soms meerdere malen per dag heen en weer.

boekbespreking kanker patiëntenbeleving 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • Henriëtte van der Horst
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations