Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 48, Issue 4, pp 797–797 | Cite as

Zoekt en gij zult vinden

Loep M, Van Etten-Jamaludin F. Praktische handleiding PubMed. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2004. 124 pagina's, € 22,50. ISBN 90-313-4167-3.
  • Lian Hielkema
Boeken
  • 9 Downloads

Samenvatting

Alhoewel het niet gebruikelijk is om in een recensie de achterflap te citeren, kom ik daar niet onderuit. Er staat namelijk een zin die je zowel doet fronsen als instemmend knikken: ‘Praktische handleiding PubMed is de eerste Nederlandstalige gids die op overzichtelijke wijze op de uitgebreide mogelijkheden van PubMed ingaat’. Als je de zin ontleedt, is het onderwerp ‘de eerste Nederlandstalige gids’. Vreemd, er is een jaar geleden toch een ander handzaam boekwerkje verschenen: Effectief zoeken van medische literatuur: een handleiding voor de praktijk (Zwolle: Isala klinieken, 2003). Dat boek gaat weliswaar over meer dan alleen PubMed, maar is in de behandeling daarvan – alhoewel veel beknopter – zeker niet minder helder geformuleerd. Een frons is hier dus op zijn plaats.

boekbespreking internet literatuuronderzoek methodologie 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • Lian Hielkema
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations