Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 48, Issue 4, pp 787–788 | Cite as

NHG-Standaard Bemoeilijkte mictie (2)

Ingezonden
  • 14 Downloads

Samenvatting

Met veel belangstelling las ik de tweede herziening van de NHG-Standaard Bemoeilijkte mictie bij oudere mannen (H&W 2005;47:571-86). Helaas staan er mijns inziens een aantal onjuistheden in.

ingezonden 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations