Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 48, Issue 4, pp 745–745 | Cite as

Selectie bij opname op een stroke unit

Journaal

Samenvatting

Blijkbaar komt nog niet elke patiënt met een CVA op een stroke unit terecht. Voor haar promotieonderzoek naar het cognitieve functioneren na een CVA rekruteerde Marleen Gerritsen 194 nieuwe CVA-patiënten uit huisartsenpraktijken in de drie noordelijke provincies en 41 patiënten uit de stroke unit van het Academisch Ziekenhuis Groningen.

CVA hart- en vaatziekten journaalbericht 

Literatuur

  1. Gerritsen M. Cognitive aftermath of ischemic stroke – a longitudinal community based study [Proefschrift]. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen, 2004.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations