Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 48, Issue 4, pp 739–739 | Cite as

Vitamine D: nieuwe preventietherapie

Journaal
  • 21 Downloads

Samenvatting

De tot nu toe gehanteerde ondergrens voor de bloedspiegel van vitamine D voor het voorkómen van osteoporose moet met een factor 2-3 omhoog, van 25 naar 50-75 nmol/l. In Frankrijk en de Verenigde Staten is dit inmiddels gerealiseerd. Dit stelde Paul Lips van het VUmc in zijn oratie Te weinig bot of te weinig mineraal.

journaalbericht osteoporose preventie vitaminen 

Literatuur

  1. Lips P. Te weinig bot of te weinig mineraal. Oratie Vrije Universiteit Amsterdam, 18-11-2004.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations