Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 48, Issue 5, pp 727–729 | Cite as

‘Huisartsen leren genetisch te denken’

Inschakeling genetisch consulent in de huisartsenpraktijk
  • Tjitske Lingsma
Huisarts en samenwerking
  • 10 Downloads

Abstract

Veel huisartsen staan afwachtend ten opzichte van genetica. Ze weten weinig van het specialisme en vinden het moeilijk om patiënten door te sturen. Sinds januari houdt genetisch consulent Jeanne van Echtelt spreekuur bij drie groepspraktijken. Professor Frits Beemer zag zo een oud ideaal verwezenlijkt. Beiden vertellen over de eerste ervaringen en hun verwachtingen voor de toekomst.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • Tjitske Lingsma
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations