Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 48, Issue 5, pp 661–661 | Cite as

ADHD en persoonlijkheidsstoornissen

Journaal
  • 133 Downloads

Samenvatting

Met de komst van de DSM-IV is het niet makkelijker geworden om een psychiatrische diagnose te stellen. Er is nogal wat overlap tussen ziektebeelden. In Groningen plozen onderzoekers de dossiers uit van 164 volwassen patiënten die naar de polikliniek psychiatrie van het academische ziekenhuis waren verwezen met de vraag of ze ADHD hadden. Bij 73 patiënten (45%) stelden de psychiaters de diagnose ADHD volgens de DSM-IV-criteria, bij 17 patiënten moesten ze de diagnose uitstellen en bij 74 patiënten diagnosticeerden ze een andere psychiatrische stoornis. Van de 73 ADHD-patiënten had 71% nog een andere psychiatrische as-I-stoornis, meestal verslaving, PPD-NOS of een angststoornis. Zeventien procent had zelfs twee comorbide stoornissen.

ADHD GGZ journaalbericht morbiditeit psychiatrie 

Literatuur

  1. Van Lammeren AMDN, et al. ADHD en ASS bij volwassenen. Onderzoek naar diagnostiek van ADHD en ASS bij normaal begaafde volwassenen, alsmede naar de functionele beperkingen en zorgbehoeften. Groningen: RGOc, 2004.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations