Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 48, Issue 6, pp 652–653 | Cite as

Accreditering van de huisartsenpraktijk:Dokter Bob laat zich helpen!

Kwaliteitsbeleid huisartsenzorg
In de praktijk
  • 4 Downloads

Samenvatting

In een ‘feuilleton’ verhaalt In de praktijk deze maanden over de gang van zaken rond visitatie en accreditering van de huisartsenpraktijk. De eerste afleveringen behandelden de voorbereiding, aanmelding en intake voor de accreditering, de gegevensverzameling

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations