Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 48, Issue 6, pp 631–632 | Cite as

Toevoeging van langwerkende bètamimetica of leukotriënenantagonisten aan inhalatiesteroïden bij de behandeling van chronisch astma

Ram FSF, Cates CJ, Ducharme FM. Long-acting beta2-agonists versus anti-leukotrienes as add-on therapy to inhaled corticosteroids for chronic asthma. In: The Cochrane Library 2005, Issue 1. Chichester: Wiley.
Cochrane-reviews
  • 3 Downloads

Samenvatting

Achtergrond Huisartsen behandelen nog steeds de meeste astmapatiënten zelf. Bij velen worden de klachten afdoende verholpen met een matige dosis inhalatiesteroïden – tweemaal daags 400 µg beclometason of een equivalent daarvan –, maar een belangrijke minderheid houdt bij deze doses toch symptomen. Dan staan de huisarts twee opties ter beschikking

astma Cochrane-review geneesmiddelen injectietherapie 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations