Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 48, Issue 6, pp 591–591 | Cite as

Antidepressiva vaak op onjuiste gronden voorgeschreven

Journaal
  • 4 Downloads

Samenvatting

Vijf procent van de volwassen Nederlanders slikt antidepressiva en toch zouden huisartsen te weinig antidepressiva voorschrijven. Een recent Engels onderzoek geeft mogelijk een verklaring voor deze tegenstelling. De Engelse huisarts bleek slechts een derde van de patiënten met een depressie als zodanig te herkennen. Bij 20% van de herkende patiënten stelde hij voor om antidepressiva te gebruiken. Volgens Engelse richtlijnen kunnen huisartsen deze middelen voorschrijven afhankelijk van de lijdensdruk, het sociaal disfunctioneren en de voorkeur van de patiënt. Huisartsen schreven eerder een antidepressivum voor als zij de depressie ernstiger vonden. Opvallend was dat er zo weinig overeenstemming bleek te bestaan tussen het oordeel van de huisarts en gestandaardiseerde depressiemeetschalen. Bijna de helft van de patiënten aan wie een antidepressivum werd voorgeschreven, had geen depressie, en slechts twee van de veertien hadden een ernstige depressie.

antidepressiva depressie geneesmiddelen journaalbericht 

Literatuur

  1. Kendrick T, et al. GP treatment decisions for patients with depression. Br J Gen Pract 2005;55:280-6.PubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations