Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 48, Issue 6, pp 589–589 | Cite as

Glossy’s in de wachtkamer

Journaal
  • 4 Downloads

Samenvatting

Een paar jaar geleden vermeldden we in deze rubriek dat spelen met speelgoed in de wachtkamer niet zonder risico’s was, maar dat er naar het besmettingsgevaar van wachtkamerlectuur nog geen onderzoek was verricht. Gelukkig hebben Noorse onderzoekers zich ontfermd over deze lacune. Zij zijn nagegaan of er potentieel gevaarlijke bacteriën te vinden waren op de voorkanten van 15 glossy magazines die ze uit 11 huisartsenpraktijken haalden. Ze bestreken alle voorkanten met een swab en kweekten die op diverse kweekbodems. De tijdschriften waren twee tot negen maanden oud, het was onduidelijk hoe lang ze al in de wachtkamer hadden gelegen.

infectieziekte journaalbericht praktijkvoering wachtkamer 

Literatuur

  1. Charnock C. Swabbing of waiting room magazines reveals only low levels of bacterial contamination. Br J Gen Pract 2005;55:37-9.PubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations