Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 48, Issue 7, pp 497–497 | Cite as

Obesitasrichtlijnen

Journaal
  • 19 Downloads

Samenvatting

Half april verscheen in de VS een richtlijn over de farmacologische en chirurgische behandeling van obesitas. Alle dokters zouden zich bewust moeten zijn van de gevaren van obesitas (BMI >30). De richtlijn bestaat maar uit vijf aanbevelingen, die ondersteund worden door twee zeer uitgebreide systematische reviews. Dokters zouden met te dikke patiënten moeten praten over bewegen

adipositas journaalbericht leefstijl obesitas 

Literatuur

  1. Snow V, et al. Pharmacologic and surgical management of obesity in primary care: a clinical practice guideline from the American College of Physicians. Ann Intern Med 2005;142:525-31.PubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations