Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 48, Issue 8, pp 471–472 | Cite as

Vezels en het prikkelbaredarmsyndroom

Ingezonden
  • 89 Downloads

Samenvatting

Bijkerk et al. laten in een fraaie literatuuronderzoekstudie onder andere zien dat oplosbare vezels effectief zijn bij de behandeling van algemene PDS-symptomen (H&W 2005:158-64). De resultaten liegen er niet om: in alle acht geïncludeerde onderzoeken zijn oplosbare vezels effectief, terwijl in zes onderzoeken de number neaded to treat kleiner dan vijf is en het resultaat bovendien in vijf onderzoeken significant is. De conclusie lijkt dan ook te moeten zijn dat oplosbare vezels effectief zijn bij de behandeling van algemene PDS-symptomen. Dit is belangrijk nieuws, dat aanleiding zou kunnen geven tot aanpassing van de NHG-Standaard Prikkelbare darm syndroom, waarin wordt gesteld dat ‘van geen enkel medicament de effectiviteit is aangetoond’.

ingezonden maagdarmaandoeningen onderzoek prikkelbare darm systematische review voeding 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations