Huisarts en Wetenschap

, Volume 48, Issue 9, pp 372–378 | Cite as

Behandeling van diabetes mellitus door de huisarts in vijf Europese landen: eenheid binnen Europa?

 • Gé Donker
 • François Schellevis
 • Peter Spreeuwenberg
Onderzoek

Samenvatting

Donker GA, Fleming DM, Schellevis FG, Spreeuwenberg P. Behandeling van diabetes mellitus door de huisarts in vijf Europese landen: eenheid binnen Europa? Huisarts Wet 2005;48(9):449-53.

Achtergrond Er is weinig bekend over verschillen binnen Europa in de behandeling van patiënten met diabetes mellitus (DM) in de huisartsenpraktijk.

Doel Het vergelijken van de behandeling bij DM in de huisartsenpraktijk in vijf Europese landen als eerste stap in de ontwikkeling van internationale richtlijnen over de behandeling bij DM in de huisartsenpraktijk.

Methode Gegevens werden verzameld over het handelen van huisartsen bij routinecontroles van patiënten met DM gedurende een periode van 12 maanden (1999/2000) bij huisartsen aangesloten bij registratienetwerken in 5 Europese landen (België, Kroatië, Engeland, Spanje en Nederland). De uitkomsten werden gestratificeerd per leeftijdsgroep en land.

Resultaten Het aandeel van patiënten behandeld met alleen dieet varieerde van 13% (Nederland) tot 25% (Spanje), met dieet en orale antidiabetica van 51% (Engeland) tot 62% (België), met een combinatie van dieet en insuline van 15% (België en Kroatië) tot 26% (Nederland). Een combinatie van dieet, orale antidiabetica en insuline kwam in alle onderzochte landen in minder dan 10% van de gevallen voor. Binnen de oudere leeftijdsgroepen werd insuline het vaakst voorgeschreven in Nederland. Diabeten in Spanje en Kroatië bleken een hoge consultfrequentie te hebben voor DM; in Engeland en Nederland was deze lager. In Kroatië verwijzen huisartsen de meeste nieuwe patiënten met DM naar de internist.

Conclusies De gevonden verschillen tussen landen betreffen het gebruik van insuline bij ouderen, de consultfrequentie in de huisartsenpraktijk en de frequentie van verwijzen naar de oogarts en internist of diabetoloog. Verder kwantitatief en kwalitatief Europees onderzoek is aangewezen om te bepalen of er behoefte bestaat aan ondersteuning van diabetesbehandeling in de eerste lijn.

contactfrequentie diabetes mellitus Europa gezondheidszorg onderzoek richtlijnen verwijzen 

Notes

Literatuur

 1. Thaw KT, Wareham N, Luben R, Bingham S, Oakes S, Welch A, et al. Glycated haemoglobin, diabetes, and mortality in men in Norfolk cohort of European prospective investigation of cancer and nutrition (EPIC-Norfolk). BMJ 2001;322:15-8.CrossRefGoogle Scholar
 2. King H, Aubert RE, Herman WH. Global burden of diabetes, 1995-2025: prevalence, numerical estimates, and projections. Diabetes Care 1998;21:1414-31.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 3. Amos AF, McCarty DJ, Zimmet P. The rising global burden of diabetes and its complications: estimates and projections to the year 2010. Diabet Med 1997;14(suppl5):S1-85.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 4. American Diabetes Association. Screening for type 2 diabetes. Diabetes Care 2000;23(suppl):S20-3.Google Scholar
 5. De Fine Olivarius N, Beck-Nielsen H, Helms Andreasen A, Hørder M, Pedersen PA. Randomised controlled trial of structured personal care of type 2 diabetes mellitus. BMJ 2001;323:970-5.CrossRefGoogle Scholar
 6. Goyder EC, McNally PG, Drucquer M, Spiers N, Botha JL. Shifting of care for diabetes from secondary to primary care, 1990-1995: review of general practices. BMJ 1998;316:1505-6.PubMedGoogle Scholar
 7. Rutten GEHM, Verhoeven S, Heine RJ, De Grauw WJC, Cromme PVM, Reenders K, et al. NHG-Standaard Diabetes Mellitus type 2 (eerste herziening). Huisarts Wet 1999;42:67-84.Google Scholar
 8. Hutchinson A, Mc Intosh A, Feder G, Home PD, Young R. Clinical guidelines for type 2 diabetes. Prevention and management of foot problems. Royal College of General Practitioners Effective Clinical Practice Programme, April 2000.Google Scholar
 9. Société Scientifique de médecine Générale. Recommendations de Bonne pratique. Diabète de type 2. Http://www.ssmg.be/docs/rbp/rbp_diabete2.html.
 10. Grupo De Estudios De La Diabetes En La Atención Primaria De salud (GEDAPS). Guía para el tratamiento de la diabetes tipo2 en la atención primaria (3a edición). Madrid: Harcourt Brace, 2000.Google Scholar
 11. Bartelds AIM. Continuous Morbidity Registration at Dutch Sentinel Stations in 2000. Utrecht: NIVEL (Netherlands Institute for Health Services Research), 2002.Google Scholar
 12. Fleming DM, Ross AM, Stokes JM, Barley MA, Goodwin K. Annual Report of the Weekly Returns Service, 2000. Birmingham: Birmingham Research Unit of the Royal College of General Practitioners, 2001.Google Scholar
 13. Lobet MP, Stroobant A, Mertens R, Van Casteren V, Walckiers D, Masuy-Stroobant G, et al. Tool of validation of sentinel general practitioners in the Belgian health care system. Int J Epidemiol 1987;16:612-8.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 14. Vega Alonso AT, Gil Costa M, Ruiz Cosin C, Zapatero Villalonga E. La Red de Médicos Centinelas de Castilla y León : aplicación del análisis de conglomerados para la obtención de una población representativa. Gac Sanit 1990;4:184-8.PubMedGoogle Scholar
 15. Schellevis FG, Van de Lisdonk E, Van der Velden J, Van Eijk JThM, Van Weel C. Validity of diagnoses of chronic diseases in general practice. The application of diagnostic criteria. J Clin Epidemiol 1993;46:461-8.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 16. Norusis MJ. SPSS/PC+ V2.0 Base Manual. Gorinchem: SPSS International BV, 1990.Google Scholar
 17. Griffin S. Diabetes care in general practice: meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ 1998;317:390-5.PubMedGoogle Scholar
 18. Worrall G, Freake D, Kelland J, Pickle A, Keenan T. Care of patients with type II diabetes: a study of family physicians’ compliance with clinical guidelines. J Fam Pract 1997;44:374-81.PubMedGoogle Scholar
 19. Bouma M, Dekker JH, Van Eijk JthM, Schellevis FG, Kriegsman DMW, Heine RJ. Metabolic control and morbidity of Type 2 diabetic patients in a general practice network. Fam Pract 1999;16:402-6.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 20. Dunn NR, Bough P. Standards of care of diabetic patients in a typical English community Br J Gen Pract 1996;46:401-5.PubMedGoogle Scholar
 21. Hetlevik I, Holmen J, Midthjell K. Treatment of diabetes mellitus - physicians’ adherence to clinical guidelines in Norway. Scand J Prim Health Care 1997;15:193-7.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 22. Stevenson K, Baker R, Farooqi A, Sorrie R, Khunti K. Features of primary health care teams associated with successful quality improvement of diabetes care: a qualitative study. Fam Pract 2001;18:21-6.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 23. Fleming DM, Schellevis FG, Van Casteren V. The prevalence of known diabetes in eight European countries. Eur J Public Health 2004;14:10-4.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 24. Elder NC, Muench J. Diabetes care as public health. J Fam Pract 2000;49:513-4.PubMedGoogle Scholar
 25. Narayan KMV, Bowman BA, Engelgau ME. Prevention of type 2 diabetes. New study from Finland shows that lifestyle changes can be made to work. BMJ 2001;323:63-4.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 26. Kinmonth AL, Griffin S, Wareham NJ. Implications of the United Kingdom Prospective Diabetes Study for general practice care of type 2 diabetes. Br J Gen Pract 1999;49:692-4.PubMedGoogle Scholar
 27. Van Loon H, Deturck L, Buntinx F, Heyrman J, Degroote L, De Koker K, et al. Quality of life and effectiveness of diabetes care in three different settings in Leuven. Fam Pract 2000;17:167-72.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 28. Pill R, Stott NCH, Rollnick SR, Rees M. A randomized controlled trial of an intervention designed to improve the care given in general practice to Type II diabetic patients: patient outcomes and professional ability to change behaviour. Fam Pract 1998;15:229-35.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 29. Lawler FH, Viviani N. Patient and physician perspectives regarding treatment of diabetes: compliance with practice guidelines. J Fam Pract 1997;44:369-73.PubMedGoogle Scholar
 30. Brown JB, Harris SB, Webster-Bogaert S, Wetmore S, Faulds C, Stewart M. The role of patient, physician and systemic factors in the management of type 2 diabetes mellitus. Fam Pract 2002;19:344-9.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

 • Gé Donker
  • 1
 • François Schellevis
 • Peter Spreeuwenberg
 1. 1.

Personalised recommendations