Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 48, Issue 9, pp 350–350 | Cite as

Risico op CVA na TIA is simpel te voorspellen

Journaal
  • 28 Downloads

Samenvatting

Het risico op een CVA binnen 7 dagen na een TIA blijkt met een simpele score goed te voorspellen. Engelse onderzoekers ontwikkelden zo’n score in een cohort van 209 patiënten met een waarschijnlijke of zekere TIA. De score bestaat uit 4 items: leeftijd (= 60 =1), bloeddruk (systolisch >140 of diastolisch = 90 mmHg =1), klinische symptomen (eenzijdige verlamming =2, problemen met praten zonder verlamming =1, anders =0) en duur (=60 minuten =2, 10-59 minuten =1, <10 minuten =0). Alle CVA’s binnen 7 dagen traden op bij patiënten met een score =5. Bij een score van 6 is het risico op een CVA 35,5%. De onderzoekers valideerden deze score nog eens in twee andere cohorten, en de resultaten bleven gelijk. De onderzoekers waarschuwen er wel voor dat een score <5 natuurlijk niet garandeert dat er geen CVA optreedt.

CVA diagnostiek hart- en vaatziekten journaalbericht spoedgeval TIA 

Literatuur

  1. Rothwell PM, et al. A simple score (ABCD) to indentify individuals at high early risk of stroke after trasnient ischaemic attack. Lancet 2005;366:29-36.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations