Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 48, Issue 10, pp 339–340 | Cite as

Een kaderhuisarts astma/COPD: Wat kan die voor u betekenen?

Leren van leden
In de praktijk
  • 4 Downloads

Abstract

In het najaar van 2003 stond er in Medisch Contact een advertentie voor de NHG-Kaderopleiding Astma/COPD. Op het NHG-Congres van dat jaar - dat ging over hobby’s en het verder ontwikkelen van competenties - ontmoette ik Bart Thoonen, de coördinator van de cursus. Zijn enthousiasme, maar vooral mijn interesse op het gebied van astma en COPD, hebben mij doen besluiten te beginnen met deze opleiding.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations