Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 48, Issue 10, pp 326–326 | Cite as

Aantrekkelijke richtlijnen anticonceptie

WHO. Selected practice recommendations for contraceptive use. Genève: World Health Organization, 2004, 2e editie. $ 22,50, ISBN 92-4-156284-6. WHO. Medical eligibility criteria for contraceptive use. Genève: World Health Organization, 2004, 3e editie. $ 22,50, ISBN 92-4-156266-8. Te bestellen via: bookorders@who.int.
Boeken
  • 16 Downloads

Samenvatting

Dat de vorm en inhoud van een boek niet altijd samengaan, wordt soms pijnlijk duidelijk als je op basis van een aantrekkelijke kaft een boek koopt, waarna je het na twee hoofdstukken teleurgesteld terzijde moet schuiven. Andersom kan het ook. Ik ontving twee boeken/mappen in A4-formaat in een ringband met slappe kaft, onderweg door de bezorging al gekneusd, zonder doornummering, met tabbladen die vouwen en oren nalaten, en waarvan lezing enige voorbereiding vraagt. Maar nadat ik deze drempels en subjectieve afleidingen eenmaal achter me gelaten had, openbaarden zich twee gedegen handwerken.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations